ABENA er MDR klar

MDD erstatter MDR: Ny europeisk forskrift om medisinsk utstyr øker pasientsikkerheten