Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi leverer produkter fra hele verden og har potensial til å påvirke tusenvis av arbeidsplasser. Fram mot 2030 ønsker vi å øke arbeidsstokken og samtidig sikre trygge og likeverdige arbeidsforhold for egne ansatte og våre leverandørers ansatte.