Mål 7: Ren energi til alle

Majoriteten av våre CO2-utslipp kommer fra energiforbruk. Mot 2030 ønsker vi å minimere vårt energiforbruk, redusere CO2-utslippene og bytte til fornybare energikilder.