Mål 15: Livet på land

Vi har som mål mot 2030 å bevare mangfoldet av liv på jorden og forhindre tap og utryddelse på grunn av menneskelige aktiviteter. Derfor har vi også et ansvar for å gjøre kloke råvarevalg.