Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Engangsartikler er vår kjernevirksomhet, og de er foreløpig ikke tilpasset en sirkulær, bærekraftig fremtid. Når vi nærmer oss 2030, ønsker vi å minimere miljøpåvirkningen vår og begrense avfall gjennom en sirkulærøkonomisk tilnærming.