De forente nasjoners bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

FNs bærekraftsmål anerkjenner at bekjempelse av fattigdom må gå hånd i hånd med strategier som gir økonomisk vekst. Målene adresserer en rekke sosiale behov, inkludert utdanning, helse, sosial sikkerhet og mulighet for arbeid samtidig som man håndterer klimaendringer og beskytter miljøet.