Temadager


Såfremt det er en del av innkjøpsavtalen vil Abena være vert for en ønsket temadag. Temadagene har til formål å inspirere våre nærmeste samarbeidspartnere på det faglige felt.

Innholdet på temadagen er ny viten, utvikling og innovasjon på inkontinensområdet, og emnene blir ofte behandlet av eksterne spesialister på de respektive områder.

 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn