Salgs-og leveringsbetingelser

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ABENA NORGE AS

 

Last ned salgs- og leveringsbetingelser her

 

RETUR AV VARER

Retur til Abena Norge AS kan avtales, men skal kun skje unntaksvis. Denne skal forhåndsgodkjennes av salgsdirektør eller daglig leder. Abena tar i dag et administrasjonsgebyr på dette på 20 % av varens salgsverdi. Dette er å anse som en lav gebyrsats, all den tid administrasjonskostnad ved retur i all hovedsak langt overgår gebyrnivået. Videre er det tydelig i vår returpraksis at retur godkjennes kun for standard lagervare. Dvs. at varen ligger på lager i Vestby og er en fast vare på lager med salg til flere kunder.

Dersom vare skal bli godkjent for retur skal søknad om retur være salgsdirektør eller daglig leder i hende innen 8 dager etter mottatt vare. Etter dette vil retur av standard lagervare bare unntaksvis bli godkjent.

Dersom feilen er å finne i at vi har gjort intern feil (tastefeil hos oss, plukkfeil etc.) vil retur bli godkjent. Denne skal fortsatt avtales og frist for å melde slik retur er den samme.

 

Last ned retur og reklamasjonsskjema her 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn