Plastforbudet 2021

 

I 2021 vil et antall plastprodukter til engangsbruk bli forbudt. Benytt muligheten til å endre bedriften din nå! Bli kjent med utvalget vi har med gode erstatningsalternativer til dine nåværende plastprodukter. Hver plasttype i plastfamilien har en rekke unike egenskaper. Hver type kan brukes til å tilfredsstille kravene til tusenvis av ulike produkter.

Om forbudet og plastartikler som omfattes av loven

Fra 2021 har EU-direktivet forbudt salg av plastprodukter som engangstallerkener, engangsbestikk, sugerør, bomullspinner etc. Målet er å redusere forurensning og forbruket av plast i EU. Den nye lovgivningen ble presset gjennom med et klart flertall på 560 ja mot 35 nei, og begynner å gjelde senest den 3. juli 2021.

Følgende plastartikler blir forbudt:

  • Engangsbestikk (gafler, kniver, skjeer og spisepinner)
  • Engangstallerkener
  • Sugerør
  • Take away-emballasje
  • Oxo-plast og ekspandert polystyren
  • Bomullspinner
  • Ballongpinner

 

Alternativene vi har til produkter av plast

Allerede nå kan det være smart å bytte ut bedriftens innkjøp av engangsartikler av plast, med hensyn til EUs plastforbud. Nedenfor finner du forslag til produkter du kan bytte til. 

 

Engangsbestikk 

- Gå naturlig med børekraftig bestikk av tre 

Trebestikk

Bestikk i tre

 

Engangstallerkener

Vi  har mange bærekraftige alternativer til plasttallerken i vårt brede sortiment. 

Nedenfor ser du eksempler fra vårt sortiment:

Miljøtallerken sukkerrør

Miljøtallerken sukkerør

Miljøtallerken brun sukkerør / bambus

Brun miljøtallerken - sukkerrør/bambus

Palmeblad          Palmeblad

Servering - palmeblad

 

Matemballasje

I vårt sortiment finner du mange alternativer til take-away-emaballasje og matemballasje som kan erstatte plastemballasje. 

Nedenfor ser du eksempler fra vårt sortiment:

Servering - trebåt

Servering - trebåt

Take-away - bagasse

Take-away boks - bagasse

 

Sugerør

Det finnes allerede mange gode alternativer til vanlige plastsugerør som støtter et bærekraftig valg.

Nedenfor ser du eksempler fra vårt sortiment:

Sugerør    Sugerør brunt

Sugerør i papir

 

 

Møt oss på SMAK 2020!

Velkommen til vår stand E05-06!

Vi ønsker velkommen til vår stand på årets SMAK 2020 – her vil vi ha fullt fokus på bærekraftige løsninger til din bedrift. 

Vi finner den optimale løsningen for deg!

Les mer om SMAK 2020 her.


 

Besøk oss på SMAK 2020 - vi hjelper deg!

Vi ønsker velkommen til vår stand på årets SMAK 2020 – her vil vi ha fullt fokus på bærekraftige løsninger til din bedrift.

Les vår guide til plastens egenskaper 

Det finnes mange typer plast, hver med sine unike egenskaper.

Les vår guide til alternative materialer

Med all diskusjonen om plast vender mange seg mot alternativene. Men hvilke muligheter finnes innen alternative og bærekraftige materialer?


 

Plasttyper| Fossilbasert vs biobasert

Av ulike typer plastmaterialer snakker vi ofte om fossilbasert eller biobasert plast.

Fossilbasert plast er laget av ikke-fornybare ressurser,slik som råolje, petroleum eller naturgass.

Biobasert plast er helt eller delvis laget av fornybare biologiske ressurser, slik som sukkerrør, cellulose eller stivelse.

Bionedbrytbar plast kan komposteres under særlige forhold. Bionedbrytbar plast skal komposteres i industrielle komposteringsanlegg, før den kan nedbrytes.

Les mer om ulike plasttypers egenskaper

Et bærekraftig valg

Alle materialer krever ressurser og har en påvirkning på miljøet. Når det gjelder plastprodukter, ser mange etter alternative materialer for å dekke sitt behov.

En vanlig misforståelse er at biobasert plast alltid er det mest bærekraftige valget, kanskje fordi navnet indikerer at materialet er mer miljøvennlig enn fossilbasert plast. Slik er det nødvendigvis ikke.

For å gjøre et bærekraftig valg må flere faktorer tas med I betraktningen, inkludert en livssyklusanalyse og bruksmønster. Transport, distribusjon, produksjonsprosess, sortering og resirkulering er alle eksempler på slike faktorer som må vurderes.


 

Visste du at...

Omtrent 5 % av verdens oljeforbruk går til produksjon av plast.

Se denne videoen fra PlasticsEurope for å lære mer om plastproduksjon - og om hvorfor de mener plast er for verdifullt til å bli kastet.


 

Hvordan velge og bruke riktig

Hvordan velger jeg det riktige materialet eller plastproduktet for å dekke mitt behov? Svaret på dette er alltid «det kommer an på» - på ditt behov, lokale kildesorteringsordninger, resirkulering og generell avfallshåndtering og på hvilket område du er villig til å kompromisse.

Her er noen aspekt å vurdere:

Holdbarhetstid og formål – Avhengig av din produksjonsprosess og -behov, kan ulike materialer være rett for deg. Serverer du mat som skal serveres og spises umiddelbart, eller skal den også transporteres? Pakker du inn mat for nedfrysing eller til et kommersielt kjøkken?

Kildesortering – Har din kommune kildesortering av plast og komposterbart avfall? Hvis det ikke er tilgang til industriell kompostering, er kan hende ikke produkter av eksempelvis PLA det rette for deg.

Reguleringer – Hvilke lokale bestemmelser finnes? Og hvilke nasjonale? Vær forberedt på at fremtidige direktiver og reguleringer kan påvirke ditt innkjøpsvalg.

Lokal avhendig av plast – Vil din plast ende opp til forbrenningsovnen eller på deponiet? Hvor god er din kommune på kildesortering og resirkulering? Dette er spørsmål å vurdere før du velger plastmaterialer, særlig dersom en grønn profil er viktig for deg.


 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn