Alt om plast

Hver plasttype i plastfamilien har en rekke unike egenskaper. Hver type kan brukes til å tilfredsstille kravene til tusenvis av ulike produkter.

Utforsk ulikhetene og fordelene ved ulike typer plast og alternative materialer – og finn ut hva du bør være klar over når du jobber med plast og deltar i plastdebatten. 

Plast er ikke bare plast

Plast finner vi hvor enn vi ser. Den er essensiell for å sikre hygienen i store deler av helsevesenet og innen matsikkerhet. Den finnes i produkter og maskiner i et utall industrier over hele verden, inkludert vannrør, vindturbiner og isolasjonsmateriale i bygg.

Plast er det kollektive navnet for en stor gruppe materialer basert på polymerer. Plast er laget av en rekke materialer, hovedsakelig fossile ressurser, inkludert råolje, naturgass, salt, kull og cellulose.

Avhengig av sammensetningen og typen plast, har plast ulike egenskaper, fordeler og ulemper, særlig når det gjelder sortering og resirkulering.


 

Les om avhending av plast – sortering og resirkulering

Avhending av plast har med god grunn vært en het potet de senere årene, da feil sortering og avhending av plast kan ha betydelig negativ effekt på miljøet.

Les vår guide til plastens egenskaper 

Det finnes mange typer plast, hver med sine unike egenskaper.

Les vår guide til alternative materialer

Med all diskusjonen om plast vender mange seg mot alternativene. Men hvilke muligheter finnes innen alternative og bærekraftige materialer?


 

Plasttyper| Fossilbasert vs biobasert

Av ulike typer plastmaterialer snakker vi ofte om fossilbasert eller biobasert plast.

Fossilbasert plast er laget av ikke-fornybare ressurser,slik som råolje, petroleum eller naturgass.

Biobasert plast er helt eller delvis laget av fornybare biologiske ressurser, slik som sukkerrør, cellulose eller stivelse.

Bionedbrytbar plast kan komposteres under særlige forhold. Bionedbrytbar plast skal komposteres i industrielle komposteringsanlegg, før den kan nedbrytes.

Les mer om ulike plasttypers egenskaper

Et bærekraftig valg

Alle materialer krever ressurser og har en påvirkning på miljøet. Når det gjelder plastprodukter, ser mange etter alternative materialer for å dekke sitt behov.

En vanlig misforståelse er at biobasert plast alltid er det mest bærekraftige valget, kanskje fordi navnet indikerer at materialet er mer miljøvennlig enn fossilbasert plast. Slik er det nødvendigvis ikke.

For å gjøre et bærekraftig valg må flere faktorer tas med I betraktningen, inkludert en livssyklusanalyse og bruksmønster. Transport, distribusjon, produksjonsprosess, sortering og resirkulering er alle eksempler på slike faktorer som må vurderes.


 

Visste du at...

Omtrent 5 % av verdens oljeforbruk går til produksjon av plast.

Se denne videoen fra PlasticsEurope for å lære mer om plastproduksjon - og om hvorfor de mener plast er for verdifullt til å bli kastet.


 

Hvordan velge og bruke riktig

Hvordan velger jeg det riktige materialet eller plastproduktet for å dekke mitt behov? Svaret på dette er alltid «det kommer an på» - på ditt behov, lokale kildesorteringsordninger, resirkulering og generell avfallshåndtering og på hvilket område du er villig til å kompromisse.

Her er noen aspekt å vurdere:

Holdbarhetstid og formål – Avhengig av din produksjonsprosess og -behov, kan ulike materialer være rett for deg. Serverer du mat som skal serveres og spises umiddelbart, eller skal den også transporteres? Pakker du inn mat for nedfrysing eller til et kommersielt kjøkken?

Kildesortering – Har din kommune kildesortering av plast og komposterbart avfall? Hvis det ikke er tilgang til industriell kompostering, er kan hende ikke produkter av eksempelvis PLA det rette for deg.

Reguleringer – Hvilke lokale bestemmelser finnes? Og hvilke nasjonale? Vær forberedt på at fremtidige direktiver og reguleringer kan påvirke ditt innkjøpsvalg.

Lokal avhendig av plast – Vil din plast ende opp til forbrenningsovnen eller på deponiet? Hvor god er din kommune på kildesortering og resirkulering? Dette er spørsmål å vurdere før du velger plastmaterialer, særlig dersom en grønn profil er viktig for deg.


 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn