Om Abena


Abena, grunnlagt i 1953, er en dansk, familieeid produksjons- og handelsvirksomhet med hovedsete i Aabenraa på Sønderjylland. Konsernet, som er representert med egne datterselskaper i en lang rekke land, leverer over 25.000 forskjellige produkter og opererer i mer enn 60 land verden over.

 

Våre produktområder omfatter bl.a. inkontinens og sykepleie, engangsartikler, personlige vernemidler, rengjøring, avfallssystemer og forbruksprodukter med mer, mens kundene hovedsakelig består av sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, skoler, daginstitusjoner og private grossistvirksomheter, samt hotell-, restaurant- og cateringbransjen med mer.

Vi vil være din foretrukne samarbeidspartner


Det er Abenas intensjon å gjøre hverdagen lettere for deg gjennom komplette produktløsninger som tar hånd om konkrete utfordringer og problemstillinger. Samtidig strever vi etter, både å innfri og overgå dine forventninger, hva angår produkter så vel som levering og service, slik at vi til enhver tid kan være din foretrukne samarbeidspartner.

Den varemerkeregistrerte, blå Abenalogoen, kan betraktes som et kvalitetsstempel og er en garanti for at vi kan stå inne for både produktet vi selger og måten det produseres på. Varemerket representerer dessuten en rekke kjerneverdier som vår forretning daglig bygger på, som bl.a. åpenhet, endringsvilje, samarbeid, tilfredshet og sosialt ansvar.

Disse verdier ligger til grunn for alle våre aktiviteter, og er kjennetegnet på vår virksomhet. Det betyr at du som kunde alltid kan stole på at vi er en ansvarlig, fleksibel og profesjonell handelspartner, som har styr på såvel arbeidsmiljøregler og klimavennlighet som produktutvikling og de seneste markedstrender – alt sammen med din tilfredshet og dine behov i høysetet.

Vi ser frem til å samarbeide med deg!

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn