Abena Re-Seller

Å undersøke markedet for de beste produsenter av engangsprodukter har alltid vært en kjernekompetanse for Abena. Abena Re-Seller er et selskap i Abena-konsernet med fokus på å kjøpe inn og levere engangsprodukter til våre B2B-kunder. 

Vi er spesialister på forbruksvarer med høyt volum, og vi etablerer samarbeide og skaffer varer gjennom våre sourcingselskaper i Asia. Med hjelp fra sourcingselskapene og våre egne kvalitetskontrollører øker vi våre B2B-kunders konkurransedyktighet på deres lokale markeder.

OX-ON

Sækko Industri A/S, etterhvert bedre kjent på varemerket OX-ON, er en av Danmarks ledende totalleverandør innenfor personlige sikkerhetsløsninger til industri, bygg og landbruk.

Virksomheten har et sterkt fokus på kvalitetsprodukter som lever opp til både egne og markedets strengeste standarder.

Sortimentet omfatter bl.a. arbeidshansker, åndedrettsvern, mange forskjellige hørselsvern, hodevern, ansiktsvern samt sikkerhetsfottøy, fallsikring og beskyttelsesdrakter med mere.

 


Finess

Finess Hygiene utvikler, produserer og forhandler et bredt sortiment av hygiene- og helserelaterte produkter. Kjerneforretningen består av forskjellige typer wipes, lakener, smekker, laminater o.l. Utover dette forhandles en rekke handelsprodukter.

Finess Hygienes primære marked er Vest Europa, men Finess-produkter selges over hele verden, både med Finess-varemerket og som "private label".

Rul-let

Rul-let er en del av Abena-konsernet, og er en av Skandinavias ledende leverandører av husholdningsemballasje. Produktene finnes typisk i "skuff nummer tre" i kjøkkenet i stort sett alle norske hjem, og omfatter bl.a. bakepapir, aluminiumsfolie, plastposer og matfilm mm.

Virksomheten produserer både produkter med varemerket Rul-let og private label-produkter i andre merker som forhandles overalt i detajlhandelen, og av grossister innenfor primært catering, plast og papir.

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn