Nyheter

SDU-forskere og ABENA går sammen om å lage munnbind som nøytraliserer og varsler om koronavirus

 

Nanoforskere ved SDU og produksjons- og handelsselskapet ABENA, har til hensikt å lage et munnbind som ikke bare nøytraliserer koronavirus, men også varsler brukeren når munnbindet kommer i kontakt med viruset.


 


 

“Vi har stor tro på teknologien og har allerede startet de første testene, slik at det digitale munnbindet forhåpentligvis kan komme ut i markedet så raskt som mulig. Et munnbind som innkapsler og nøytraliserer koronaen, og samtidig varsler brukeren når munnbindet blir utsatt for viruset. På den måten kan munnbindet også fungere som et sporingsverktøy" - dette mener Jacob Marcussen. Jacob er fra Sør-Jylland-distributøren av verneutstyr, ABENA, som blant annet selger hånddesinfeksjon, hansker, visir og munnbind. Og munnbindet er akkurat dette handler om. Det er munnbindet som har blitt en uatskillelig følgesvenn i ditt daglige liv siden regjeringen innførte flere nye restriksjoner for å dempe COVID-19-pandemien.​

 
Mikropartikler vil kapsle inn og nøytralisere virus
 

ABENA har gått sammen med professor Yogendra Mishra og lektor Roana de Oliveira Hansen fra NanoSyd ved SDU i Sønderborg for å utvikle et munnbind som kan bli et kraftig våpen i kampen mot COVID-19. Professor Yogendra Mishra arbeider med såkalte tetrapod’s, som er mikropartikler belagt med sinkoksid, som har virale bindingsevner og kan derfor fungere som avansert virusbeskyttelse i munnbind og annet beskyttelsesutstyr som visir.

“Mikropartiklene binder seg til overflateproteinene i coronavirus, kalt Spike (S), dette er det som blir sett på som kronen eller glorie som ligner solens korona, som har gitt coronavirus sitt navn. Viruset blir innkapslet og kan derfor ikke binde seg til cellene i kroppen vår. Selve konseptet og teknologien er rimelig, enkelt og raskt å produsere i stor skala”, sier Yogendra Mishra.

Professoren legger til at mikropartiklene har vist utrolig sterke antivirale egenskaper mot andre virus, som herpes. Videre er mikropartiklene ikke skadelige for mennesker.

 

Sensoren varsler brukeren

Førsteamanuensis Roana de Oliveira Hansen forsker blant annet på sensitive sensorsystemer som kan måle de organiske molekylene som utgjør det ytre laget av coronavirus. Målet er at munnbindet, tilkoblet en liten batterienhet, skal varsle brukeren når sensoren oppdager koronavirus.

"Hvis potensialet til sensorene i mikropartiklene er så høyt som vi forventer basert på vår forskning, vil munnbindet være i stand til å sende ut et signal via et veldig lite og kompakt stykke elektronikk, som ikke vil plage brukeren, sier Roana de Oliveira Hansen.

Den lille elektroniske enheten vil kunne sende informasjon til brukerens mobil og også til statens smittesporingsapp.

 

Ikke på markedet i år

På spørsmål direkte når produktet realistisk kan være på markedet, er Jacob Marcussen fra ABENA litt nølende.

“Teknologien og konseptet må testes grundig, og deretter må det settes opp et produksjonsapparat. Jeg håper det kan være klart før sommeren 2021, men jeg må også erkjenne at det kan ta opptil ett år. Det er en innovasjonsprosess, så ting kan ta tid og du blir klokere i prosessen. Dette er et prosjekt som vi prioriterer høyt på grunn av problemets virkelighet, og vi håper også å motta midler slik at vi kan presse ytterligere på», sier han.

 

Teknologien kan brukes mot andre virus

Det kan ta opptil ett år før nano-munnbindet er på markedet, og det er derfor rimelig å tro at en vaksine vil bli godkjent før, og munnbindet derfor vil være overflødig. Men dersom du forventer at vi er «tilbake til det normale» så snart en vaksine er klar, så risikerer du å bli skuffet. Det vil ta tid før vaksinen blir implementert, forskjellige grupper vil bli prioritert og det kan være utfordringer når det gjelder distribusjon av vaksinene. De lovende vaksinene er fremdeles under utvikling, og med dette vet vi ennå ikke hvor lenge folk vil være immun eller om det vil være behov for en oppfølgingsvaksinasjon. Det er stor sannsynlighet for at vi fortsatt vil oppleve en periode der vi må følge mange av tiltakene som er innført under pandemien - inkludert bruk av munnbind.

“Tanken er at teknologien også kan brukes til andre virus. Jeg kan trygt si at hele verden ikke var forberedt på denne pandemien. Vi må lære av denne pandemien, slik at vi som samfunn er bedre rustet for fremtidige virus. SARS, MERS, EBOLA og Covid-19 er alle eksempler på verdensomspennende pandemier som har hatt enorme konsekvenser. Fellesnevneren er at det handler om å spore infeksjonen og bryte infeksjonskjeden. Målet er å lage et produkt som kan brukes i dag, men i stor grad også i fremtiden. Dette prosjektet vil bidra til det, sier Jacob Marcussen.

 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn