Miljøvennlighet i første rekke


For at vi skal kunne bevare miljøet for vår egen og fremtidige generasjoners skyld, er det viktig at større virksomheter går foran i kampen for å verne om naturen og vår planet. Liksom forbrukere med deres valg av produkter har stor innflytelse på utviklingen på dette område, veier multinasjonale virksomheters beslutninger tungt på vektskålen.


Derfor er det viktig for Abena å være en del av det å redusere den negative påvirkningen på miljøet – og vi kan dokumentere at våre produkter er blandt verdens mest miljøvennlige.

 

Hensyn til miljøet i hele forsyningskjeden
På samme måte som forbrukere vurderer en virksomhets miljøtiltak når de kjøper inn, vurderer vi våre samarbeidspartnere – og vi tar våre leverandørers miljøpåvirkning like alvorlig som vår egen. Som leverandør til Abena skal man kunne redegjøre for ressursbruk og miljøpåvirkning av enhver leveranse. Ingen verdier må overskride anerkjente og fastlagte grenseverdier, og det er av avgjørende betydning for vårt valg av produkt at leverandøren har et internasjonalt anerkjent miljøsertifisering.

Mer enn bare grønne gloser


Alle kan påstå at de gjør noe for miljøet. Men for oss er det ikke nok bare å snakke om problemet – vi tar utfordringen alvorlig, og vi sørger for at våre tiltak underlegges streng kontroll, slik at vi kan holdes ansvarlig for at det ligger handling bak retorikken.

Derfor er Abena sertifisert etter miljøledelsesstandarden ISO 14001 og kvalitetsstandarden ISO 9001. Dessuten er en betydelig andel av våre produkter godkjent etter nasjonale, samt internasjonale produktspesifikke standarder og bransjenormer.

 

En meget stor del av våre produkter og produksjonsfasiliteter er sertifisert eller merket gjennom en lang rekke anerkjente merkingsordninger, som hjelper både forbrukere og virksomheter med å vurdere om produkter fremstilles, brukes og avskaffes på en ansvarlig måte. Vi etterlever UN Global Compact som er et FN-initiativ som støtter bærekraftig produksjon og sosialt ansvar, og vi dedikerer dessuten mange ressurser til innovative løsninger som gjør oss ennå bedre til å passe på miljøet og gjenbruke råmaterialer.

 

Som kunde er du garantert at vi etterlever følgende prinsipper, slik at du kan kjøpe inn med god samvittighet

  • Emballasje skal enkelt kunne avskaffes miljøriktig hos deg.
  • Vi tilrettelegger logistikken slik at det utledes minst mulig CO2.
  • Våre forpakninger optimeres, og spill minskes slik at det brukes minst mulig råvarer.
  • Vår produksjon lever opp til gjeldende miljøkrav og gjenbruker, i Danmark, 95% av avfallet fra fremstillingen av sykepleieprodukter.
  • Det skal være tydelig for deg hvilke standarder og miljømerkingsordninger de forskjellige produkter lever opp til.
  • Det skal være enkelt for deg å få et klart overblikk over andelen av miljø- og klimavennlige produkter i dine bestillinger ved hjelp av det Grønne Abena Indeks.
  • Vi er eksperter innenfor miljøvennlig produksjon og innkjøp, og står alltid til rådighet med veiledning, etter behov, slik at du er i forkant med miljøkravene.


Informasjon om kvalitet, miljø og ressurser
Du er alltid velkommen til å henvende deg til Abena hvis du ønsker dokumentasjon eller informasjon om kvalitetsstyring, ressursbesparelser og miljøhensyn.

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn