Mer enn en leverandør


Vi vet at våre produkter er i verdensklasse. Men vi vet også at det ikke, i seg selv, er et tilstrekkelig grunnlag for å velge en samarbeidspartner på. Mange forskjellige faktorer kan medvirke til at produktkvalitet plutselig kommer i annen rekke.

Hvis leveransen ikke kommer til tiden, hvis du drukner i administrasjon fordi dokumentasjonen ikke er i orden, eller hvis kundene vender deg ryggen fordi det ikke er oversikt over miljøskadelige innholdsstoffer, blir produktenes funksjonalitet hurtig irrelevant.

Hos Abena betrakter vi oss selv som en løsningsorientert samarbeidspartner, fremfor kun en leverandørvirksomhet, og nettopp derfor sørger vi for at vi også er eksperter i alt det som ligger utenfor produktene!

 

Du får løsninger som passer deg

Når du handler med Abena er det alltid dine behov som er i fokus. Vår konsepttilgang til kundenes utfordringer betyr at vi ikke bare leverer varer, men tilbyr gjennomarbeidete totalløsninger som går på tvers av produktområder.

Denne tilgangen kjennetegner hele vår forsyningskjede, fra utvikling til fremstilling, oppbevaring, frakt og anvendelse, og omfatter bl.a. leverandørkontroll, logistikkopptimering, tilhørende produkter, samt dokumentasjon og veiledning.

Samtidig lytter vi alltid til dine tilbakemeldinger, og vi tilpasser produkter, forpakninger og prosedyrer etter behov, liksom vi inndrar kundene i utviklingen av nye og bedre løsninger. Derfor er du alltid sikker på at det vi leverer til deg er tilpasset din forretning.

Du behøver ikke være verdensmester i dokumentasjon - det er vi!

Vi har den holdning at en stor del av et produkts verdi ligger i hvordan det anvendes. Derfor går vi høyt opp i alltid å stille utførlig dokumentasjon om de enkelte produkter til rådighet, og samtidig tilby kompetent veiledning innenfor samtlige av våre produktområder.

Du kan alltid være sikker på at de produkter du kjøper hos Abena lever opp til lovgivnings- og dokumentasjonskrav, og våre erfarne produkteksperter hjelper deg gjerne med siste nytt innenfor deres respektive spesialiteter. Det gjør det enklere for deg å holde fokus på din forretning og bekymre deg mindre om sertifiseringer, miljøpåvirkning, egenkontroll, næringsmiddelsikkerhet, smiley-ordninger o.l.

 

Vi tar hånd om miljøet på dine vegne

Vi er bevisste på at alle kommersielle aktiviteter har en påvirkning på miljøet, og derfor tar vi alltid de nødvendige forholdsregler for å redusere denne påvirkning mest mulig.

Vi tar klimadebatten alvorlig. Derfor gjør vi det ekelt for våre kunder selv å skåne miljøet og samtidig styrke deres grønne profil ved å kjøpe miljøvennlige alternativer. Det gjør vi bl.a. i kraft av vårt omfattende sortiment av miljø- og klimavennlige produkter, samt gjennom det Grønne  Abena Indeks, som gjør det enkelt og overskuelig å vælge grønt.

For å sikre at alle våre miljømerkede produkter alltid lever opp til både miljø- og kvalitetskrav, er såvel våre leverandører som egne produksjonsfasiliteter underlagt streng kontroll, som ivaretas av både interne og eksterne instanser som garanterer for produkternes højy kvalitetsnivå.

Abena er sertifisert etter miljøledelsesstandarden ISO 14001 og kvalitetsstyringssystemet ISO 9001, vi er partnere i FN’s Global Compact-initiativ, og vi samarbeider med en lang rekke organisasjoner bak merkingsordninger som f.eks. Svanemerket, EU-blomsten, FSC, Den Blå Engel, Øko-Tex og mange flere.

Med Abena som samarbeidspartner gjør du automatisk en innsats for å skåne miljøet – og det er en innsats som kan dokumenteres!

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn