Unike resultater dokumentert gjennom casestudier*

* Det digitale inkontinensproduktet ABENA Nova med Medisens er testet på sykehjem og spesialomsorgsinstitusjoner i Nederland, Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige, USA og Danmark. Tallene ovenfor er gjennomsnittlige resultater fra disse casestudiene.

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn