Jobb hos Abena


Vi har det travelt hos Abena, og det betyr at vi alltid er på utkikk etter nye hender til å hjelpe med å løse oppgavene. Derfor har vi bruk for deg! Vi garanterer en spennende hverdag, stiller krav til deg, og gir deg mulighet for å utvikle dine kompetanser i et attraktivt arbeidsmiljø med dyktige kolleger.
 

Arbeismiljø og trivsel

Vårt arbeidsmiljø er inspirerende og avvekslende. Det skal være artig og utfordrende å arbeide hos Abena. Hverdagen er preget av dynamikk, travlhet og samarbeide med gode kolleger som verdsetter din innsats. Hos Abena har vi en flat organisasjonsstruktur, og vi snakker åpent med hverandre og med ledelsen. Vi har en god omgangstone, og vi har respekt for hverandres arbeide. Ingen er bedre enn andre, og du vil oppleve at lederne også gir en hånd med når det er bruk for det.

I øyeblikket har vi en ledige stillinger. Se under "Ledige stillinger"

En god start på jobben

Vi sørger for at nye medarbeidere får en grundig introduksjon til sin nye jobb hos Abena, slik at de raskt er en av "gjengen" og trives i sine nye omgivelser. Vi legger vekt på en god sammensetning av teams, så teamet fungerer optimalt, og medarbeiderne får mulighet til å utnytte sin kompetanse i et utviklende samarbeide med kolleger og ledelse.
 

Du får ansvar og muligheter

Du har ansvaret for ditt eget arbeide og innflytelse på resultatet av vår felles innsats. Vi har en uformell organisasjon som gir deg mulighet for å vokse med oppgavene, og vi støtter deg i å utnytte dine evner og kompetenser fult ut. Hos Abena er det plass til selvstendighet og utprøvning av nye muligheter.


Du får utviklet dine personlige kompetanser

Abena kan tilby en livslang, faglig utvikling med fokus på din funksjon og dine kvalifikasjoner. Vi avholder løpende undervisning av medarbeidere for å sikre at våre medarbeidere har de nødvendige kompetanser for å ivareta deres oppgaver besst mulig.

Vi legger vekt på å styrke spisskompetanser hos den enkelte medarbeider og evnen til å arbeide på tvers.

Mange medarbeidere velger å bli hos Abena i mange år, og vi verdsetter at den enkelte medarbeider vokser i jobben. Vi gir deg også mulighet for å skifte jobb eller funksjon i virksomheten i det omfang det er mulig hvis medarbeideren ønsker å prøve krefter med nye oppgaver.


Det er bruk for dine kvalifikasjoner

Vi har bruk for medarbeidere med forskjellig bakgrunn. Abena er en stor virksomhet, og våre medarbeidere er beskjeftiget med mange forskjellige oppgaver. Derfor er det bruk for dyktige, ansvarsbevisste medarbeidere til mange forskjellige typer arbeid, f.eks. innenfor kundeservice, produktinformasjon, administrasjon, logistikk og lager.


Få ytterligere informasjon om å arbeide hos Abena

Du er alltid velkommen til å kontakte oss på e-mail info@abena.no hvis du vil vite mer om dine muligheter.

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn