Innovasjon - den intelligente bleien


Abenas produktinnovasjon foregår alltid i samarbeide med våre helsefaglige nettverk av professjonelle og sluttbrukere. Dette samarbeidet har senest munnet ut i lanseringen av en 'intelligent bleie' som består av en bleie med elektronisk sensor, en telefon-APP og software på en pc som mottar data fra sensoren på bleien.

 

Sensoren registrerer den presise inkontinensaktivitet i bleien og sender data via internettet til pc'en. APP'en gjør det mulig for personalet å registrere andre relevante aktiviteter som fx toalettbesøk, væskeinntak, sengetider og medisinering. Dette betyr, at de medarbeidere som er ansvarlig for utredningen får en presis, automatisk registrering av vannlatningsmønstere og andre viktige informasjoner, hvilket forenkler utarbeidelsen av en brukervennlig utredningsrapport med et høyt kvalitetsnivå. Den intelligente bleien gjør således utredningstiden kortere og utredningsarbeidet mere effektivt. Systemet kan anvendes ved både lett, tung og ekstra tung inkontinens.

Kontakt Abena for ytterligere informasjon om produktet!

SIM - den intelligente utredningsbleien

Inkontinensnytt om den intelligente bleien

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn