Inkontinens krever en totalløsning


Velkommen som samarbeidspartner på inkontinensområdet. I Abena har vi 60 års erfaring med utvikling og implementering av løsninger innenfor inkontinens. Vi har bidratt til å drive den helsefaglige utvikling på området gjennom årene og løpende modernisert våre produkter og konsepter, slik at vi til enhver tid kan tilby en optimal totalløsning til våre kunder.


I dag kan nesten 70% få helbredet eller lindret sine inkontinensproblemer gjennom utredning og behandling. Samtidig viser undersøkelser at tidlig oppsporing, forebygging og rehabilitering også har avgjørende betydning.

Våre konsepter og produktsortiment setter derfor avtrykk i de muligheter et moderne helsevesen kan tilby. Målet er å skape individuelle totalløsninger som gir den enkelte sikkerhet, komfort og kontroll over sitt eget liv.


Vi når målet i fellesskap

Hos Abena har vi ansatt noen av områdets dyktigste og mest erfarne inkontinenssykepleiere til å serve avtalene med våre kunder innenfor voksenbleier og urologi.

Inkontinenssykepleierne arbeider tett sammen med kommunens personale om å implementere, utvikle og holde fokus på innholdet i avtalen, slik at vi i fellesskap når målet.

Vi rår over moderne og professjonelt informasjons- og veiledningsmateriale, utdannelses- og kursprogrammer, samt analyse- og statistikkredskaper som kan danne grunnlag for optimering av inkontinensinnsatsen. Disse redskaper stiller vi til rådighet i den utstrekning de er omfattet av avtalen med den enkelte kommune.

Utover det tilbyr vi omfattende forbruksstatistikker som utarbeides ut ifra kundens behov. Statistikker og rapporter er alltid produsert på bakgrunn av kommunens tall og spesifikke oppbygning, slik at materialet avspeiler de faktiske forhold og er lette å realisere i praksis.

 

Video om satsning på inkontinens i Randers

 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn