Ditt Grønne Abena Indeks


Vet du hvor miljøvennlig du kjøper inn? Abena hjelper deg med å svare på spørsmålet!

Vi har utvilket et verktøy - det Grønne Abena Indeks - som registrerer hvor stor andel av dine samlede innkjøp er merket som miljøvennlig. Hvis det fins miljøvennlige alternativer til de varer på din innkjøpsliste som ikke er miljømerket, viser systemet deg de grønne produkter du evt. kan skifte dem ut med.

Verktøyet gjør det således lett for deg å kjøpe mer miljøvennlig inn med kun få klikk. Samtidig gir indekset deg en samlet oversikt og statistikk som du kan presentere for dine kunder eller andre interessenter som dokumentasjon for,at du gjør en innsats for miljøet.

 

Du finner det Grønne Abena Indeks som en integrert del av vår Nettbutikk AbenaOnline.

 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn