18.03.2020 | Situasjon Coronavirus

Vedrørende ordre- og leveransestruktur

Vi mottar i disse dager store ordre og mange små ordre, ofte fra en og samme kunde med flere små per dag. Det er vesentlig tid som går med til å håndtere hver enkelt ordre, hvilket gjør at vi ved dette vil redusere belastningen noe. Vi er klar over at mange kunder har egne ERP-system for automatisk match av faktura mot ordre, men i den situasjonen vi er nå, må vi gjøre noen grep og bestemt følgende:

- Ingen kunder legges inn som henteordre mot Vestby.  Alle blir lagt på «Normale» henteordre som skal leveres fraktfritt til kunde. Dette har en praktisk side, men dette er primært for å redusere risiko for smitte ved henting
- Vi mottar flere ordre fra samme kunde hver dag. Vi vil derfor, inntil situasjonen normaliseres, gjøre følgende: Alle ordre fra en og samme kunde vil som hovedregel bli lagt inn i systemet påfølgende virkedag på én ordre

 

16.03.2020 | Situasjon Coronavirus

 

Av respekt og omtanke for våre medmennesker, medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder har vi den siste tiden gjort flere tiltak fordi vi bryr oss. Vi følger myndighetens anbefalinger om hva vi skal gjøre for å motvirke spredningen av COVID-19 (koronaviruset).

Det som er viktig nå, er at vi alle gjør det vi kan. 

 

Abena Norge AS opplever nå veldig stor etterspørsel etter relaterte produkter som munnbind, hansker, beskyttelsesbekledning og desinfeksjonsmidler. Etterspørsel har resultert i en ekstrem økning i ordrer.

Vi melder derfor med dette at våre kunder, på generelt grunnlag, må påregne noe lengre leveringstid enn normalt fra oss. Vi vil prioritere ordre som direkte eller indirekte går til norsk helsevesen og øvrige kritiske funksjoner i et smittevern- og spredningsperspektiv. Vi har tatt – og tar – interne grep for å frigjøre kapasitet, slik at alle kunder skal motta varer innen rimelig tid. Like fullt vil vi gjøre hevd på å anse dagens situasjon som en force majeure.

 

INGEN RETUR

Videre melder vi at vi setter full stopp for returer til oss, da det ikke er behandlingskapasitet for disse nå. Dette gjelder inntil videre.

 

LEVERINGSTID

Vi vil så langt mulig er levere som normalt, men ber om forståelse for potensielt økt leveringstid og at det vil ta noe lengre tid før ordre blir effektuert hos vår kundeservice. Vår oppfordring er å legge færre, større ordre enn mange mindre, bestille helpall i stedet for enkeltkolli samt redusere antall telefoner.

 

KUNDESERVICE

Situasjonen rundt Corona-viruset betyr også økt aktivitet hos vår kundeservice på telefon og e-post. Du kan oppleve at responstiden er noe lengre enn vanlig. Vi anbefaler at du kontakter oss på e-post: info@abena.no.

 

VÅRE TRANSPORTØRER

Våre transportører tar også grep for å redusere smittespredning.

Nedenunder finner dere hva som er formidlet oss fra Schenker:

"På bakgrunn av Covid-19 viruset innfører Schenker fra og med i dag flere alternative måter å kvittere for mottak av gods. I de tilfeller der kunder ikke ønsker å signere på håndterminal vil sjåførene så langt det er mulig å ha med fysiske dokumenter for kundens signatur.

Kunder som ikke vil signere på håndterminal eller et fysisk dokument frasier seg ved å motta varene retten til å reklamere for manko eller skader på godset. Dette gjelder inntil videre".

 

Hygiene i alle ledd av Abena Norge AS sin virksomhet er alltid i fokus. Spesielt i forhold til kunder, medarbeidere og produkter er dette topp prioritet. I denne ekstreme perioden følger vi nøye Folkehelseinstituttets oppdaterte retningslinjer og har ekstra fokus på smittevern.

Vi setter pris på tålmodigheten og forståelsen. Vi setter pris på tålmodigheten og forståelsen – som alltid er det bare å kontakte oss dersom det skulle være noe.

Lurer du på noe? Ikke vær redd for å sende oss en e-post: info@abena.no.

 

Ta vare på hverandre 

 

Husk riktig og hyppig håndvask 

God håndhygiene er en av de mest effektive måtene å hindre smittespredning! Håndvask er den beste måten å beskytte seg mot viruset. Sørg for at du tar deg god tid – en god håndvask bør vare 40 til 60 sekunder!

Se film for håndvask trinn for trinn:

/Abena_sites/Håndvask_Abena Norge_kom.mp4


 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn