Inkontinensbleier


Abenas inkontinenskonsept og produktsortiment setter avtrykk i de muligheter et moderne helsevesen tilbyr. Målet er å skape individuelle totalløsninger som gir den enkelte sikkerhet, komfort og kontroll over sitt eget liv. Vår produktinnovasjon foregår alltid i samarbeide med vårt helsefaglig nettverk av professjonelle og sluttbrukere. Det betyr at produktene er utviklet med utgangspunkt i en inngående forståelse av hvordan de anvendes i praksis.

 

Vi tilbyr en bred vifte av hjelpemidler innenfor bind, bleier, katetere, fiksering, uridomer og mye mer. Derfor kan vi, som den eneste leverandør på det norske marked, være totalleverandør av alle hjelpemidler på inkontinensområdet. 

 

Vårt bleiesortiment dekker hele spekteret, og imøtekommer behov fra lett til ekstra tung urininkontinens.

Varekatalogen er oppdelt i forskjellige produktgrupper som består av: åpne bleier, alt-i-ett tapebleier, buksebleier, beltebleier, herrebleier og flere spesialprodukter, som f.eks. en avføringsbleie.

Abena anbefaler at bleien velges ut ifra den enkeltes behov og helhetssituasjon, samt at hele sortimentet inngår i utvelgelsesprosessen.

Bleien må aldri erstatte et toalettbesøk og bør derfor alltid velges så liten som mulig, så stor som nødvendig.

Produktsortiment - inkontinensbleier

Brukerveiledninger - inkontinensbleier

AbenaOnline - les mer om produktene

 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn