Abenas bærekraftskalkulator

CO2-avtrykket

Vi jobber hardt for å redusere vårt miljøavtrykk nå kan vi hjelpe deg ta det riktige valget basert på ditt miljøavtrykk.

For å gi deg en fullstendig oversikt over miljøpåvirkningen på ditt kjøp, har vi utviklet Abenas bærekraftskalkulator (ASC). Med ASC kan vi kartlegge våre produkters miljøpåvirkning basert på 16 forskjellige påvirkningsfaktorer, inkludert CO2-utslipp, vannforurensning, primærenergibruk og distribusjonsmetoder. På den måten får du verdifull innsikt på ditt eget miljøavtrykk.

 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn