Bærekraft og samfunnsansvar

Sustainability and CSR

For ABENA betyr bærekraft et klart fokus på miljø, samfunnsansvar og kvalitet. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle innovative løsninger som driver en positiv endring for naturen, samfunnet og våre ansatte.
Å ta vare på miljøet er en topp prioritering for ABENA. Det er år virksomhet å tilby bærekraftige produkter og løsninger; fra råvarer gjennom produksjon og bruk til resirkulering og avhending.

Handlekraft

Her er mursteinene vi bygger for å forme en bærekraftig fremtid og bli med på reisen vår.

Det er viktig for Abena å være en del av det å redusere den negative påvirkningen på miljøet – og vi kan dokumentere at våre produkter er blandt verdens mest miljøvennlige.

Bærekraft i hele forsyningskjeden

På samme måte som forbrukere vurderer en virksomhets miljøtiltak når de kjøper inn, vurderer vi våre samarbeidspartnere – og vi tar våre leverandørers miljøpåvirkning like alvorlig som vår egen. Som Abenas leverandør skal du kunne redegjøre for ressursbruk og miljøpåvirkning av alle leveranser. 

Samfunnsansvar

Vi gjør noe for miljøet - det ligger i vårt DNA. Vi tar utfordringen alvorlig, og vi sørger for at våre tiltak underlegges streng kontroll, slik at vi kan holdes ansvarlig for at det ligger handling bak retorikken.

Abena sertifisert etter miljøledelsesstandarden ISO 14001 og kvalitetsstandarden ISO 9001. Dessuten er en betydelig andel av våre produkter godkjent etter nasjonale, samt internasjonale produktspesifikke standarder og bransjenormer.

En meget stor del av våre produkter og produksjonsfasiliteter er sertifisert eller merket gjennom en lang rekke anerkjente merkingsordninger, som hjelper både forbrukere og virksomheter med å vurdere om produkter fremstilles, brukes og avskaffes på en ansvarlig måte. Vi etterlever UN Global Compact som er et FN-initiativ som støtter bærekraftig produksjon og sosialt ansvar.

Som kunde er du garantert at vi etterlever følgende prinsipper

  • Emballasje skal enkelt kunne avskaffes miljøriktig hos deg
  • Vi tilrettelegger logistikken slik at det utledes minst mulig CO2
  • Våre forpakninger optimeres, og spill minskes slik at det brukes minst mulig råvarer
  • Vår produksjon lever opp til gjeldende miljøkrav og gjenbruker, i Danmark, 95% av avfallet fra fremstillingen av medisins forbruksmateriell
  • Det skal være tydelig for deg hvilke standarder og miljømerkingsordninger de forskjellige produkter lever opp til
  • Det skal være enkelt for deg å få et klart overblikk over andelen av miljø- og klimavennlige produkter i dine bestillinger ved hjelp av Det Grønne Abena Indeks
  • Vi er eksperter innenfor miljøvennlig produksjon og innkjøp, og står alltid til rådighet med veiledning, etter behov, slik at du er i forkant med miljøkravene


Informasjon om kvalitet, miljø og ressurser
Du er alltid velkommen til å henvende deg til Abena hvis du ønsker dokumentasjon eller informasjon om kvalitetsstyring, ressursbesparelser og miljøhensyn.

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn