Abena Antimikrobielle Hansker


Revolusjonerende infeksjonsforebygging

 

Abenas antimikrobielle hanske er den første non-leaching hansken i verden
som gir en høyere beskyttelse mot mikrober. Dette er en ny type medisinsk
undersøkelseshanske med innebygget antimikrobiell teknologi.

 

Kjøp nå


 

Fordeler med

Abena

Antimikrobielle

Hansker

 

 • Verden første non-leaching antimikrobielle nitrilhanske
 • Dreper opptil 99,999% av utvalgte bakterier
 • Gir aktiv beskyttelse mote HAI (Helsetjenesteassosierte infeksjoner)
 • Testet ikke-sensibiliserende på huden

 

Se hvordan Abenas Antimikrobielle Hanske revolusjonerer fremtiden innenfor infeksjonsforebygging​

Abenas Antimikrobielle Hanske  er en ny type medisinske undersøkelseshanskre med en innebygget teknologi for å bekjempe infeksjoner og forhindre antimikrobiell resistens

Ved å aktiveres av lys og oksygen og i stand til å drepe opptil 99,999% av utvalgte mikrober, sørger Abenas antimikrobielle Hansker for et ekstra lag av beskyttelse i helsevesenet verden over

 

Last ned brosjyren


 

Abenas Antimikrobielle Hansker kan drepe opptil

99,999%

av utvalgte mikrober så raskt som på 5 minutter

 


 

En aktiv tilnærming i forebygging av HAI

Hvert år forårsaker helsetjenesteassosierte infeksjoner(HAI) unødige lidelser og økte behandlingskostnader for millioner av pasienter og deres familier rundt om i verden. Disse infeksjonene forlenger sykehusopphold, øker risikoen for postoperative komlikasjoner og funksjonhemninger og medfører store økonomiske tap i helsevesenet. I verste fall resulterer de også i helt unødvendige dødsfall.

Abenas Antimikrobielle Hansker spiller en aktiv rolle i redusering av infeksjonsspredning​
Mens konvensjonelle medisinske hansker bare tjener som en passiv barriere mellom mikrober og hender, reduserer Abenas Antimikrobielle Hankser aktivt risikoen for infeksjonsoverføring fra en infeksjonskilde til en mottakelig pasient.

Kliniske studier viser at medisinske hansker spiller en nøkkelrolle i forebygging av kontaminering, formidling og overføring av patogener i helsevesenet.


 

Nøkkelegenskaper

Effektiv mot et bredt spekter av mikrober

Fotodynamisk quick kill

Non-Leach teknologi

Generell hanskebruk

Ingen innvirkning på bakteriell resistens

Bevist sikker for huden


 

Egenskaper ved Abenas Antimikrobielle Hansker

 

Banebrytende Non-leach Teknologi

 

Bevist sikker for huden

 

Generell Hanskebruk

 
Abena s Antimikrobielle Hanker er verdens
første non-leaching antimikrobielle
hansker. Den aktive hansken har blitt testet for
non-migrasjon med følgende medium:
Abenas Antimikrobielle hansker er testet
trygge for bruk i fht til ulike kontakter.
Disse testene bekrefter at AMG-hansken er:
 
Abenas Antimikrobielle Hansker er bevist
trygge for bruk til ulike oppgaver og industrier

 
 • Vann
 • Varmt vann (45⁰C)
 • Svette
 • Spytt
 • Etanol
 • Ikke-irriterende
 • Ikke-sensibiliserende
 • Ikke-giftige
 • Ikke-cytotoksiske
 • Ikke-allergifremkallende & lavt dermatittpotensielle

Medisinsk: Testet for ugjennomtrengelighet
og hanskestyrke,effektiv for å forhindre
kontaminering mellom pasient og helsepersonell,
samt for håndtering av ulike kjemoterapeutiske legemidler

PPE (Personlig beskyttelsesutstyr): Tatet for å
beskytte brukerne mot stoffer og stoffblandinger
som er helseskadelige og mot skadelige
biologiske midler som kan føre til meget alvorlige
konsekvenser eller skade på helsen.

 

 

 

Fotodynamisk Quick Kill

Dreper mikroorganismer raskt etter kontakt

Uavhengig testing har vist  at bakterier som kommer i kontakt vil bli eksponert for antimikrobiell aktivitet umiddelbart og vil dø innen kun fem minutters tid. Dette teknologiske gjennombruddet er basert på mange års grundig og banebrytende antimikrobiell forskning.

Til syvende og sist hjelper Abenas Antimikrobielle Hankser med å redusere risikoen for overføring av smitte fra en smittekilde til en mottaker. Bruk av hansker er allerede standard praksis i helseinstitusjoner, og med denne innebygde teknologien i hanskene, vil behovet for ekstra løsninger og kjemikalier reduseres.


 

 

Ingen innvirkning på
bakteriell resistens

Potensialet for utvikling av resistente bakterier har blitt vurdert som lav. Generelt er oksidative antimikrobielle midler regnet for å ha en lav sannsynlighet for utvikling av resistens av Eus vitenskapelige komité.

 


Bakteriedrepende effekt

med Abenas Antimikrobielle hansker*

Egenskaper ved Abenas Antimikrobielle Hansker

 
 • MRSA 99.988% på 5 minutter
 • Staphylococcus aureus 99.999% på 5 minutter
 • Enterococcus faecium 99.991% på 5 minutter
 • Enterococcus faecalis (VRE) 99.982% på 5 minutter

 
 • Streptococcus pyogenes 99.946% på 5 minutter
 • Klebsiella pneumoniae 96.471% på 10 minutter
 • E-Coli 99.030% på 15 minutter

Kjøp nå

Last ned brosjyren

 

Last ned FAQ


 
   

 


*Testreultat tilgjengelig på forespørsel. Basert på ASTM D7907 (Standard Testmetode for bestemmelse av bakteriedrepende effekt på overflaten av medisinske undersøkelseshansker), er AMG effektiv for å drepe vanlige og antibiotikaresistente mikrober som MRSA og VRE. Testdata har vist at AMG kan drepe 99.999% av nekelte mikrober så raskt som på 5 minutter. 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn