-

Utnytt potensialet ved digital inkontinenspleie

For ledere på omsorgsboliger og sykehjem

 

Inkontinenspleie er en viktig del av den daglige omsorgspraksisen ved sykehjem og andre pleieinstitusjoner. Økende antall eldre parallelt med utfordringer i rekrutteringen av helsepersonell er påvirkende faktorer som kan påvirke kvaliteten på inkontinenspleien, og vi må spørre oss selv hvordan opprettholde og forbedre inkontinenspleien.


 

Utnytt potensialet av digital inkotinenspleie

ABENA Nova med MediSens er en av de ledende løsningene for digital inkontinens. ABENA Nova består av et høykvalitets inkontinensprodukt med innebygde sensorer som kontinuerlig overvåker fuktighetsnivået.

Et lite clips festet til produktet sender informasjonen til helsepersonell via en app på den mobile enheten. På denne måten kan omsorgspersonalet se hvilken omsorgsmottaker som trenger skift og kan handle deretter.

Informasjonen som samles inn om den enkelte omsorgsmottaker brukes deretter til optimal planlegging av inkontinensomsorg, f.eks. hvordan sikre en god natts søvn og gode toalettrutiner

 

Les mer om Abena Nova her

 


 

ABENA Nova endrer inkontinenspleie

Tilfredse brukere og pårørende

Motiverte medarbeidere med ekstra tid til
pleieomsorg

Mindre sykefravær på grunn av stress og
arbeidsskader blant ansatte

Tidsbesparelser på inkontinenspleie, færre
inkontinensprodukter, mindre klesvask og avfall


 

Les og last ned brosjyren her

Utforsker mulighetene, utfordringene og potensialene til digital inkontinenspleie, basert på erfaringen fra flere europeiske
sykehjem og spesialomsorgsinstitusjoner som har testet den digitale inkontinensløsningen ABENA Nova med MediSens.
 

 


 

Unike resultater dokumentert gjennom casestudier*

* Det digitale inkontinensproduktet ABENA Nova med Medisens er testet på sykehjem og spesialomsorgsinstitusjoner i Nederland, Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige, USA og Danmark. Tallene ovenfor er gjennomsnittlige resultater fra disse casestudiene.


 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn