Digital inkontinensteknologi som bedrer livskvaliteten 


For brukere og pårørende

 

I løpet av det siste tiåret har bruken av bærbare sensorer blitt utbredt, og digitale produkter finner veien inn i de daglige rutinene til sykehjem. I flere land eksperimenterer sykehjem og spesialomsorgsinstitusjoner allerede med å bruke nye, digitale løsninger, og flere er klare til å implementere dem i sine fasiliteter.

Resultatene er bemerkelsesverdige og lovende, noe som viser at digitalisering av inkontinensomsorg betyr individuell tilpasning av totalomsorgen. Når det gjelder økt komfort dag og natt, bedre generell helse og mer tid til pleie, har digital inkontinensomsorg innvirkning på livskvaliteten for både omsorgsmottakere og omsorgspersonell.


 

Personlig inkontinenspleie

ABENA Nova med MediSens er en av de ledende løsningene for digital inkontinens. ABENA Nova består av et høykvalitets inkontinensprodukt med innebygde sensorer som kontinuerlig overvåker fuktighetsnivået.

Et lite clips festet til produktet sender informasjonen til helsepersonell via en app på den mobile enheten. På denne måten kan omsorgspersonalet se hvilken omsorgsmottaker som trenger skift og kan handle deretter.

Informasjonen som samles inn om den enkelte omsorgsmottaker brukes deretter til optimal planlegging av inkontinensomsorg, f.eks. hvordan sikre en god natts søvn og gode toalettrutiner.

ABENA Nova er en trygg løsning, før beboere eller pårørende tar i bruk produktet foreligger det samtykke.

 

Les mer om Abena Nova her

 


 

ABENA Nova endrer inkontinenspleie

Mer verdig pleie, mindre stress, færre manuelle kontroller

En god natts søvn

Forbedret helse, redusert risiko for hudirritasjon og infeksjoner

Mer tid til personlig pleie


 

Les og last ned brosjyren her

Er du klar for å lære mer om ABENA Nova?

Utforsk hvordan digital inkontinenspleie forbedrer omsorg og livskvalitet, basert på praktisk erfaring fra flere helseinstitusjoner som har testet og implementert ABENA Nova med MediSens. 

 


 

Unike resultater dokumentert gjennom casestudier*

* Det digitale inkontinensproduktet ABENA Nova med Medisens er testet på sykehjem og spesialomsorgsinstitusjoner i Nederland, Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige, USA og Danmark. Tallene ovenfor er gjennomsnittlige resultater fra disse casestudiene.


 

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn